Προστατεύουμε την φύση – Protect the nature

Προστατεύουμε την φύση
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ
Web Designer, UX Designer, Social Networking Manager, Storyteller, Φωτογράφος
https://socialconsulting.gr
https://www.instagram.com/athanassios.kollyris
Posted in forest, πάρκο, τοπία, φωτογραφία, φωτογραφία τοπίο, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής, Πάρκο Τρίτση, δάσος, landscape, landscape photography, Mobile, networking, photography, Storytelling, user experience, web design, Web Management | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Η φύση στην πόλη – The nature in the city

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ : Web Designer, UX Designer, Storyteller, Φωτογράφος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ
Web Designer, UX Designer, Storyteller, Φωτογράφος
Posted in παλιά Αθήνα, τοπία, φωτογραφία, φωτογραφία προφίλ, φωτογραφία τοπίο, Αθήνα, landscape, landscape photography, Mobile, networking, photography, Storytelling, urban, user experience | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Μελέτη τού πράσινου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ : Web Designer, UX Designer, Storyteller, Φωτογράφος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ
Web Designer, UX Designer, Storyteller, Φωτογράφος
https://socialconsulting.gr
https://www.instagram.com/athanassios.kollyris
Μελέτη τού πράσινου
Μελέτη τού πράσινου
Μελέτη τού πράσινου
Μελέτη τού πράσινου
Μελέτη τού πράσινου
Μελέτη τού πράσινου
Μελέτη τού πράσινου
Μελέτη τού πράσινου
Posted in πάρκο, τοπία, φωτογραφία, φωτογραφία προφίλ, φωτογραφία τοπίο, Αθήνα, Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος, landscape, landscape photography, Mobile, networking, photography, Storytelling, user experience, web design, Web Management | Tagged , , , , , , , | Σχολιάστε

Η Αθήνα τού 1821 – In Athens of 1821

Αναφιώτικα
Αναφιώτικα
Αναφιώτικα
Αναφιώτικα
Αναφιώτικα
Αναφιώτικα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ : Web Designer, UX Designer, Storyteller, Φωτογράφος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ
Web Designer, UX Designer, Storyteller, Φωτογράφος
https://socialconsulting.gr
https://www.instagram.com/athanassios.kollyris
Posted in παλιά Αθήνα, τοπία, φωτογραφία προφίλ, φωτογραφία τοπίο, Αναφιώτικα, landscape, landscape photography, Mobile, networking, photography, Storytelling, urban, user experience, web design, Web Management | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Επεξεργασία εικόνας – Photo retouching

Άγιοι Ανάργυροι Αττικής
Άγιοι Ανάργυροι Αττικής
Άγιοι Ανάργυροι Αττικής
Άγιοι Ανάργυροι Αττικής
Άγιοι Ανάργυροι Αττικής
Άγιοι Ανάργυροι Αττικής
Σεπόλια
Σεπόλια
Άγιοι Ανάργυροι Αττικής
Άγιοι Ανάργυροι Αττικής
Πατήσια - Άγιος Ελευθέριος
Πατήσια – Άγιος Ελευθέριος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ : Web Designer, UX Designer, Storyteller, Φωτογράφος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ : Web Designer, UX Designer, Storyteller, Φωτογράφος
https://socialconsulting.gr
https://www.instagram.com/athanassios.kollyris
Posted in τοπία, φωτογραφία προφίλ, φωτογραφία τοπίο, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής, Σεπόλια, landscape, landscape photography, Mobile, networking, photography, Storytelling, urban, user experience, web design, Web Management | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Στην παλιά Αθήνα – In the old Athens

Στον Κολωνό
Στον Κολωνό
Στον Κολωνό
Στον Κολωνό
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ : Web Designer, UX Designer, Storyteller, Φωτογράφος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ
Web Designer, UX Designer, Storyteller, Φωτογράφος – https://socialconsulting.gr
https://www.instagram.com/athanassios.kollyris
Posted in παλιά Αθήνα, τοπία, φωτογραφία, φωτογραφία προφίλ, φωτογραφία τοπίο, Αθήνα, Κολωνός, landscape, landscape photography, Mobile, networking, photography, Storytelling, urban, user experience, web design, Web Management | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Ανωμαλία Διαστροφή Windows

Ανωμαλία Διαστροφή Windows ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ : Φωτογράφος
Ανωμαλία Διαστροφή Windows

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ : Φωτογράφος

Web Designer, UX Designer, Social Networking Manager, Storyteller

https://socialconsulting.gr

https://www.linkedin.com/in/athanassioskollyris

https://www.instagram.com/athanassios.kollyris

Posted in φωτογραφία, Mobile, networking, photography, Storytelling, user experience, Web Management | Tagged , , , , , , | Σχολιάστε

Τέχνη Δρόμου στην Αθήνα

This gallery contains 6 photos.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ
Web Designer, UX Designer, Social Networking Manager, Storyteller, Φωτογράφος

https://socialconsulting.gr
https://www.instagram.com/athanassios.kollyris Συνέχεια

More Galleries | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Καλή Χρονιά 2021 – Happy New Year 2021

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ : Web Designer, UX Designer, Social Networking Manager, Storyteller, Φωτογράφος - https://www.instagram.com/athanassios.kollyris
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ
Web Designer, UX Designer, Social Networking Manager, Storyteller, Φωτογράφος
https://socialconsulting.gr
https://www.linkedin.com/in/athanassioskollyris
https://www.instagram.com/athanassios.kollyris

Posted in Content Management, παλιά Αθήνα, τοπία, φωτογραφία, φωτογραφία τοπίο, Αθήνα, Κολωνός, landscape, landscape photography, Mobile, networking, photography, Storytelling, urban, user experience, UX design, web design, Web Management | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Νέες τοιχογραφίες στην Αθήνα – New wall designs in Athens

Τοιχογραφία στο Γκάζι - Athens Wall Design
Τοιχογραφία στο Γκάζι – Athens Wall Design
Τοιχογραφία στον Βοτανικό - Athens Wall Design
Τοιχογραφία στον Βοτανικό – Athens Wall Design
Τοιχογραφία στο Γκάζι - Athens Wall Design
Τοιχογραφία στο Γκάζι – Athens Wall Design
Τοιχογραφία στον Κεραμεικό - Athens Wall Design
Τοιχογραφία στον Κεραμεικό – Athens Wall Design
Τοιχογραφία στο Γκάζι - Athens Wall Design
Τοιχογραφία στο Γκάζι – Athens Wall Design
Τοιχογραφία στον Κολωνό - Athens Wall Design
Τοιχογραφία στον Κολωνό – Athens Wall Design
Τοιχογραφία στην Ακαδημία Πλάτωνος - Athens Wall Design
Τοιχογραφία στην Ακαδημία Πλάτωνος – Athens Wall Design
Τοιχογραφία στον Κολωνό - Athens Wall Design
Τοιχογραφία στον Κολωνό – Athens Wall Design
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ : Web Designer, UX Designer, Social Networking Manager, Storyteller, Φωτογράφος - https://www.linkedin.com/in/athanassioskollyris
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ
Web Designer, UX Designer, Social Networking Manager, Storyteller, Φωτογράφος
https://socialconsulting.gr
https://www.linkedin.com/in/athanassioskollyris
https://www.behance.net/athanassioskollyris5
https://www.instagram.com/athanassios.kollyris
Posted in Community Management, Content Management, creative design, design thinking, designers, Digital Strategy, graffiti, illustration, τέχνη δρόμου, τοιχογραφία, φωτογραφία, φωτογραφία προφίλ, Αθήνα, Βοτανικός, Γκάζι, Κεραμεικός, Κολωνός, Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος, Mobile, networking, Online Branding, photography, reputation management, Social Media Management, Storytelling, urban, user experience, UX design, wall design, web design, Web Management | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Σχολιάστε