Λήψη φωτογραφιών γιά φωτογραφίες προφίλ καί βιογραφικό. Photo shooting for profile photos and CV.

Posted in Community Management, Content Management, Digital Strategy, Mobile, networking, Online Branding, Social Media Management, user experience, UX design | Tagged , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Νύχτα στόν Κεραμεικό. Old Athens by night. 

Posted in Community Management, Content Management, Digital Strategy, Mobile, networking, Online Branding, Social Media Management, user experience, UX design | Tagged , , , | Σχολιάστε

Μουσείο Μπενάκη. Benaki Museum. 

Posted in Community Management, Content Management, Digital Strategy, Mobile, networking, Online Branding, Social Media Management, user experience, UX design | Tagged , , , , , , | Σχολιάστε

Αστική προοπτική. Urban perspective.

Posted in Community Management, Digital Strategy | Tagged , , , , , | Σχολιάστε

I wanted to change my profile photo in the Social Media, so I went for a walk to make some shots.

I have chosen some of the best pictures

Posted in Community Management, Content Management, Digital Strategy, Online Branding, reputation management, Social Media Management, Storytelling, user experience, UX design, web design, Web Management | Tagged , , , , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Διαχείριση Ατομικής και εταιρικής Εικόνας. Managing the Personal and Corporate Image.

Posted in Community Management, Content Management, Digital Strategy, Mobile, Online Branding, reputation management, Social Media Management, Storytelling, user experience, UX design, web design, Web Management | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Επεξεργασία Ψηφιακού περιεχομένου Νο2. Working on digital content Νο2.


Posted in Community Management, Content Management, Digital Strategy, Mobile, networking, Online Branding, Online Reputation Management, reputation management, Social Media Management, Storytelling, user experience, UX design, web design, Web Management | Tagged , , , , , , , , , , , | Σχολιάστε